ซื้อหมึกที่ ไอที ซิตี้ สะสมแต้มรับสารพัดรางวัลใหญ่

คลิ๊กลงทะเบียนได้ที่นี่ IT CITY Supplies Rewards 1 ก.ย. 62-31 พ.ค. 63เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ1) เอกสารลงทะเบียนแลกรับของสมนาคุณ1.1 เอกสารลงทะเบียนแลกรับของสมนาคุณที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์1.2 สำเนาใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่มียอดซื้อระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบิลเงินสดไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่ซื้อในนามบุคคลหรือ สำเนาหน้าแรกของหนังสือรับรอง บริษัทฯ/หจก./ทะเบียนการค้าในกรณีที่ซื้อในนามนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน กรณีที่ซื้อในนามหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ1.4 สำเนาใบภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 5% (ในกรณีที่ของสมนาคุณมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ก่อนขึ้นไป)2) ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้3) ในกรณีที่ของสมนาคุณหมด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากัน หรือเท่ากับ ให้ทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า4) ลูกค้าต้องชำระภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของสมนาคุณ (ในกรณีที่ของสมนาคุณมีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป)5) ใบกำกับภาษีที่ถูกใช้ไปแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาแลกของสมมนาคุณได้อีก6) งดร่วมรายการสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ/ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้7) สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าในไอทีซิตี้ทุกสาขาและ ไอทีซิตี้ออนไลน์ เท่านั้น8) หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดรายการของสมนาคุณ ลูกค้าต้องเข้ามารับของสมนาคุณเองที่ร้านไอที…