บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด(มหาชน)

Address: บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง เลขที่ 555 ชั้น B1, B2,5 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Email: nannaphat_t@itcity.co.th
Phone: 0-2656-5030-35