การแข่งขัน ROV Super League 2019 Lotus x IT CITY เป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในแต่ละภูมิภาคเพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งในประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค หาตัวแทนจาก 11 สาขา มาแข่งขันรอบสุดท้ายที่ เทสโกโลตัส ลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพ

 

ตารางแข่งขันรอบ Grand Final

09.00 – 09.30 น. เริ่มลงทะเบียน หากทีมใดมาไม่ทันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
09.31 – 10.00 น. ประกาศจับคู่สายการแข่งขัน
10.01 – 11.30 น. แข่งขันรอบ 16 ทีม เข้าสู่รอบ 8 ทีม ( Best of 3 )
11.31 – 12.00 น. พัก 30 นาที
12.01 – 13.30 น. แข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย เข้าสู่รอบรองชนะเสิศ (ฺ Best of 3 )
13.31 – 13.45 น. พัก 15 นาที
13.46 – 15.15 น. แข่งขันรอบรองชนะเลิศ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (ฺ Best of 3 )
15.16 – 15.30 น. พัก 15 นาที
15.31 – 17.00 น. แข่งชิงอันดับที่ 3 (ฺBest of 3 )
17.01 – 19.30 น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ( Best of 5 )
19.31 – 20.00 น. มอบรางวัลกับทุกทีม

**เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับผลของการแข่งขัน

 

รอบ Wild Card

Tesco Lotus ลาดพร้าว

เปิดรับสมัคร : 8 มิถุนายน 62 เทสโก้โลตัส ลาดพร้าว ชั้น 3 เวลา 09.00 – 10.00 น. (ไม่มีค่าสมัคร)
ทาง Online : https://forms.gle/pzfgqG4PFJi9vQG96
เริ่มการแข่งขัน : 8 มิถุนายน 62
ตัวแทนแข่งขันรอบไฟนอล : อย่างน้อย 1 ทีม
รับสมัครจำนวนทีม : ไม่จำกัดจำนวน
เงื่อนไข : ตอนสมัครผู้เล่นทั้งทีมต้องมากันให้ครับ พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย


ภาคใต้

Tesco Lotus สงขลา

เปิดรับสมัคร :  1 มี.ค. – 15  มี.ค. 62
เริ่มการแข่งขัน : 16. มี.ค. – 17 มี.ค.
ตัวแทนไปแข่งรอบสุดท้าย : 1 ทีม
ลิงก์ลงทะเบียนแข่งขัน : https://goo.gl/forms/ckpfcupVjpdpcNs72

Tesco Lotus สุราษฎร์ธานี

เปิดรับสมัคร :  1 มี.ค. – 22 มี.ค. 62
เริ่มการแข่งขัน : 22. มี.ค. – 23 มี.ค.
ตัวแทนไปแข่งรอบสุดท้าย : 1 ทีม
ลิงก์ลงทะเบียนแข่งขัน : https://goo.gl/forms/S41tMfTH1BJI17kn2

 

ภาคตะวันออก

Tesco Lotus ชลบุรี

เปิดรับสมัคร :  1 มี.ค. – 19 เม.ย. 62
เริ่มการแข่งขัน : 20 – 21 เม.ย. 62
ตัวแทนไปแข่งรอบสุดท้าย : 2 ทีม
ลิงก์ลงทะเบียนแข่งขัน : https://goo.gl/forms/Vlnn4DNhNL45QcXB2

 

ภาคอีสาน

Tesco Lotus ศรีษะเกษ

เปิดรับสมัคร :  1 มี.ค. – 3 พ.ค. 62
เริ่มการแข่งขัน : 4 – 5 พ.ค. 62
ตัวแทนไปแข่งรอบสุดท้าย : 1 ทีม
ลิงก์ลงทะเบียนแข่งขัน : https://goo.gl/forms/g3IuQ7i0o5hHK8p43

Tesco Lotus ยโสธร

เปิดรับสมัคร :  1 มี.ค. – 10 พ.ค. 62
เริ่มการแข่งขัน : 11 – 12 พ.ค. 62
ตัวแทนไปแข่งรอบสุดท้าย : 1 ทีม
ลิงก์ลงทะเบียนแข่งขัน : https://goo.gl/forms/EVpnMukqVtXbH7s83

 

ภาคเหนือ

The walk นครสวรรค์

เปิดรับสมัคร :  1 มี.ค. – 17 พ.ค. 62
เริ่มการแข่งขัน :  18 – 19 พ.ค. 62
ตัวแทนไปแข่งรอบสุดท้าย : 1 ทีม
ลิงก์ลงทะเบียนแข่งขัน : https://goo.gl/forms/kizr321thojDRqig1

Tesco Lotus รวมโชค เชียงใหม่

เปิดรับสมัคร :  1 มี.ค. – 24 พ.ค. 62
เริ่มการแข่งขัน :  25 – 26 พ.ค. 62
ตัวแทนไปแข่งรอบสุดท้าย : 1 ทีม
ลิงก์ลงทะเบียนแข่งขัน : https://goo.gl/forms/T3iOtUERoK3xJRW72

 

ภาคกลาง

Tesco Lotus สุพรรณบุรี

เปิดรับสมัคร :  1 มี.ค. – 26 เม.ย. 62
เริ่มการแข่งขัน : 27 – 28 เม.ย. 62
ตัวแทนไปแข่งรอบสุดท้าย : 2 ทีม
ลิงก์ลงทะเบียนแข่งขัน : https://goo.gl/forms/vO3OG4tRlEvna7MC3

 

กรุงเทพและปริมณฑล

Tesco Lotus บางประกอก

เปิดรับสมัคร :  1 มี.ค. – 31 พ.ค. 62
เริ่มการแข่งขัน : 1 – 2 มิ.ย. 62
ตัวแทนไปแข่งรอบสุดท้าย : 2 ทีม
ลิงก์ลงทะเบียนแข่งขัน : https://goo.gl/forms/qV0FS6Sn9rQjbdkC2

Tesco Lotus บางกรวยไทรน้อย

เปิดรับสมัคร :  1 มี.ค. – 29 มี.ค. 62
เริ่มการแข่งขัน : 30 – 31 มี.ค. 62
ตัวแทนไปแข่งรอบสุดท้าย : 2 ทีม
ลิงก์ลงทะเบียนแข่งขัน : https://goo.gl/forms/QprjkMjROcSiq8oo2

Tesco Lotus สามพราน

เปิดรับสมัคร :  1 มี.ค. – 5 เม.ย. 62
เริ่มการแข่งขัน : 6 – 7 เม.ย. 62
ตัวแทนไปแข่งรอบสุดท้าย : 2 ทีม
ลิงก์ลงทะเบียนแข่งขัน : https://goo.gl/forms/JcOVp6WSm9FjURe92

 

แข่งขันรอบ Grand Final
Tesco Lotus ลาดพร้าว
8 – 9 มิถุนายน 2562
——————————————————————————————————————————————-

ของรางวัล

ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1   –   ทองคำหนัก 6 บาท ( มูลค่า 120,000 บาท )*
รองชนะเลิศอันดับที่ 1    –   ทองคำหนัก 3 บาท ( มูลค่า 60,000 บาท )*
รองชนะเลิศลำดับที่ 2    –   ทองคำหนัก 1 บาท ( มูลค่า 20,000 บาท )*
ผู้ชนะตัวแทนจากแต่ภูมิภาค   –   ทองคำหนัก 1 บาท ( มูลค่า 20,000 บาท )*

*ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลทุกคนต้องร่วมเข้าแข่งขันรอบ Final ที่ Tesco Lotus ลาดพร้าวเท่านั้น
ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้เสียภาษี 5% ด้วยตนเอง
หากไม่ทำตามเงื่อนไขข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
——————————————————————————————————————————————-

กำหนดการการแข่งขันรอบคัดเลือก

การแข่งขันรอบ Wild Card

09.00 – 10.00 น. เริ่มลงทะเบียนรอบ Wild Card
11.01 –  12.30 น. แข่งขันรอบ xx ทีม เหลือ xx ทีม ใช้การแข่งขัน BEST OF 3 (ชนะ 2 ใน 3 )
12.30 – 13.00 น. พักเบรค 30 นาที
13.01 – 14.30 น. แข่งขันรอบ xx ทีม เหลือ xx ทีม ใช้การแข่งขัน BEST OF 3 (ชนะ 2 ใน 3 )
14.31 – 15.00 น. พักเบรค 30 นาที
15.01 – 16.30 น. แข่งขันรอบ xx ทีม เหลือ x ทีมใช้การแข่งขัน BEST OF 3 (ชนะ 2 ใน 3 )
16.31 – 16.45 น.  พักเบรค 15 นาที
16.46 – 17.15 น. แข่งขันรอบ xx ทีม เหลือ x ทีมใช้การแข่งขัน BEST OF 3 (ชนะ 2 ใน 3 )
17.16 – 17.30 น. พักเบรค 15 นาที
17.30 – 19.00 น. แข่งขันรอบ xx ทีม เหลือ x ทีมใช้การแข่งขัน BEST OF 3 (ชนะ 2 ใน 3 )

(กำหนดการของเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่สมัคร)

 

วันแรกของการแข่งขันของทุกสาขา (ยกเว้นรอบ Wild Card)

09.00 – 09.30 น. เริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทาง Online
09.31 – 10.30 น. เริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทางหน้างาน (ในกรณีที่ผู้เล่นที่ลงทะเบียนทางออนไลน์สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัว
10.31 – 11.00 น. ประกาศจับคู่การแข่งขัน
11.01 –  12.30 น. แข่งขันรอบ 64 ทีม เหลือ 32 ทีม ใช้การแข่งขัน BEST OF 3 (ชนะ 2 ใน 3 )
12.30 – 13.00 น. พักเบรค 30 นาที
13.01 – 14.30 น. แข่งขันรอบ 32 ทีม เหลือ 16 ทีม ใช้การแข่งขัน BEST OF 3 (ชนะ 2 ใน 3 )
14.31 – 15.00 น. พักเบรค 30 นาที
15.01 – 16.30 น. แข่งขันรอบ 16 ทีม เหลือ 8 ทีมใช้การแข่งขัน BEST OF 3 (ชนะ 2 ใน 3 )

 

วันที่สองของการแข่งขันของทุกสาขา

10.00 – 11.00 น. เริ่มลงทะเบียน หากทีมใดมาไม่ทันเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
11.30 – 11.59 น. ประกาศการจับคู่สายการแข่งขัน
12.00 – 13.30 น. แข่งขันรอบ 8 ทีม เข้าสู่รอบ รองชนะเลิศ ใช้การแข่งขัน BEST OF 3 (ชนะ 2 ใน 3 )
13.31 – 14.00 น. พักเบรค 30 นาที
14.01 – 15.30 น. แข่งขันรอบรองชนะเลิศ เข้าสู่รอบ ชิงชนะเลิศ ใช้การแข่งขัน BEST OF 3 (ชนะ 2 ใน 3 )
16.31 – 17.00 น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศตัวแทนภาค BEST OF 3 (ชนะ 2 ใน 3 )

 

กติกาพื้นฐาน

– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ทำการแข่งขันวันแรกของแต่ละสถานที่
– สามารถสมัครได้ทาง Online และบริเวณหน้างานกิจกรรม (ยกเว้นรอบ Wild Card รับเฉพาะหน้างานเท่านั้น)
– จำนวนสมาชิกในทีม 5 คน (สามารถมีตัวสำรองได้ 2 คน)
– เปิดรับสมัครจำนวน 64 ทีม / สาขา (ยกเว้นรอบ Wild Card ไม่จำกัดจำนวนทีม )
– ในกรณีมีผู้เล่นสมัครเกินจำนวน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้เล่นที่สมัครทาง Online ก่อน
– การแข่งขันทุก Match จะแข่งขันแบบ Offline ผู้เล่นที่ลงสมัครต้องมายืนยันตัวในวันแข่งขัน
– ของรางวัลมีทั้งทองคำแท่ง และทองรูปพรรณ
– หากการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที
– ถ้าชื่อผู้เล่นไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนปรับแพ้ทันทีถ้ามีการเปลี่ยนชื่อต้องเปลี่ยนก่อนวันที่เริ่มทำการแข่งขันถ้าเกิดเริ่มการแข่งขันแล้วห้ามเปลี่ยนชื่อโดยเด็ดขาดจนจบทัวร์นาเม้น
– ผู้เล่นจะต้องมีสัญญาณ Internet เอง ทางทีมงานไม่มีเตรียมไว้ให้
– ผู้เล่นจะต้องมีแบตเตอรี่สำรองมาเอง ในกรณีที่แบตเตอรี่ใกล้หมด ทางทีมงานไม่มีแบตสำรองหรือพื้นที่สำหรับชาร์จแบตให้
– การแข่งขันทุกรอบต้องแข่งขันโหมดสร้างห้อง Caldavar Valley: Tournament Mode เท่านั้น
– ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
– นอกจากนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องทำตามกฎสากลของเกม RoV ประเทศไทยด้วยเช่นกัน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://rov.in.th/rule
– ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์แข่งขันบริเวณที่จัดงานของแต่ละสาขา
– หลังจากตัวแทนแต่ละสาขาแล้ว จะต้องมาแข่งขันรอบ Grand Final ที่ Tesco Lotus ลาดพร้าว

 

กติกาการแข่งขัน

สร้างห้องในโหมด Caldavar Valley: Tournament Modeแข่งขันผ่านเซิร์ฟเวอร์จริง
– ใช้บัญชีส่วนตัวของผู้เล่นในการแข่ง
– สมาชิกในทีมต้องมีฮีโร่ไม่ต่ำกว่า 14 ตัว มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าเล่นใน Tournament Mode ได้
– แข่งแบบ Tournament Best of 3 จน ถึงรอบรองชนะเลิศ
– แข่งแบบ Tournament Best of 5 ในรอบชิงชนะเลิศ
– ห้ามใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น มีโทษปรับแพ้ทันที
– ห้ามใช้โปรแกรมโกงใด ๆ ทั้งสิ้น มีโทษปรับแพ้
– ห้ามให้ผู้เล่นที่ไม่มีรายชื่อหรือผู้เล่นจากสายการแข่งอื่นลงการแข่งขันแทน มีโทษปรับแพ้ทันที
– ห้ามส่งผลการแข่งขันเท็จ มีโทษปรับแพ้ทันที

 

การหลุดออกจากเกม (Disconnect) และการรีแมทช์

– ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ทำการหยุดเกมชั่วคราว โดยแต่ละทีมสามารถกดหยุดเกมได้ทีมละ 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 นาที ถ้าหากเกินเวลาดังกล่าว อีกทีมสามารถกด Resume ได้ทันที และทำการแข่งขันต่อตามปกติ
– ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood และเวลาเกมในยังไม่เกิน 2 นาที ทีมที่ผู้เล่นหลุดสามารถแจ้งอีกทีมหนึ่งเพื่อขอรีแมทช์ได้ทันที โดยจะต้องเลือกฮีโร่แบบเดิมกับเกมที่ขอทำการ รีแมทช์
– หากเกิดการ First Blood ขึ้นแล้ว หรือเกินเวลา 2 นาทีในเกมไม่สามารถทำการรีแมทช์ได้ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากคู่แข่ง และ/หรือ ตามเห็นสมควรจากทีมงาน ในกรณีที่ทีมงานเป็นกรรมการในการแข่งขันนั้นๆ
– ถ้าหากพบหลักฐานว่าจงใจกดหยุดเกม ในจังหวะสำคัญ หรือเพื่อการก่อกวน จะโดนปรับแพ้ในทันที

 

การถ่ายทอดสดและการร่วมดูการแข่งขัน

– ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้ามาเป็น Observer หรือ Spectator ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันใดๆ ยกเว้น คู่ที่ทีมงานได้เลือกทำการถ่ายทอดสด โดยทีมงาน มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว
– ห้ามทำการถ่ายทอดสดหรือ Stream ผ่านช่องทางต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากคู่แข่งและทีมงาน หากผู้ใดฝ่าฝืนอาจถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

* ในกรณีที่เป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันคู่ที่ทีมงานได้เลือกทำการถ่ายทอดสด แต่การถ่ายทอดสดเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการแข่งขัน ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะขอให้ทั้งสองทีมทำการรีแมทช์ได้ตามดุลพินิจของทีมงาน

การโกง และการใช้วิธีได้เปรียบที่ไม่ชอบธรรม

– ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมช่วยหรือ map hack ในการช่วยเล่นทุกประเภท
– การโกง การใช้ข้อผิดพลาดของเกม และโปรแกรมช่วยเล่นจะมีผลทำให้ทีมที่ใช้นั้น ถูกแบนออกจากการแข่งขันทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตอย่างถาวร
– ห้ามจงใจหลุดจากการแข่งขัน
– ห้ามทำให้ฝั่งตรงข้ามชนะอย่างชัดเจน (ล้มมวย)

 

การติดต่อฝ่ายจัดการแข่งขันและเรื่องต่างๆที่จำเป็นต้องทราบ

– กฏอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในระหว่างการแข่งขัน โดยที่อาจจะไม่ได้แจ้งให้ทางผู้เล่นทราบล่วงหน้า
– การตัดสินใจของกรรมการคือคำสิ้นสุด และจะไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น
– ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าใจถึงกฏ กติกาอย่างชัดเจน ถ้าเกิดมีการทำผิดกฏ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆได้ทันที
– หากมีการพบบัคขณะทำการแข่งขันที่ก่อให้ประสบปัญหาสามารถหยุดเกมและทักท้วงและถ่ายรูปส่งมาให้กรรมการตัดสินได้
– หากผู้เล่นต้องสงสัยหรือได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีส่วนร่วมในการเล่นที่ไม่เป็นธรรมหรือสมรู้ร่วมคิดในการกำหนดผลการเล่นกรรมการจะทำการลงโทษตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของกรรมการ

 

การแจ้งเหตุความไม่เป็นธรรมระหว่างการแข่งขัน
– บันทึกหลักฐานเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น รูปภาพ,คลิปวิดีโอ
– หากหลักฐานไม่ชัดเจน ทางทีมงาน ขอตัดสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันใดๆก็ตามที่ได้มีการตัดสินผลแพ้-ชนะไปแล้ว